Regunecol®
Gizlilik Politikası
Kişisel verilerinizin güvenliği, www.regunecol.com.tr web sitesini (“Site”) işleten DNC Pharma İlaç
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket” veya “DNC PHARMA”) için çok önemlidir. Site ’yi ziyaret
eden veya kullanıcı olarak kaydolan sizlerin hangi bilgilerini topladığımızı, bu bilgileri nasıl işlediğimizi
ve koruduğumuzu bu Gizlilik Politikası ile açıklamak istiyoruz. Bu Gizlilik Politikası, 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak hazırlanmıştır.

DNC PHARMA, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve yöntemlerini
belirlemekte, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olmaktadır.

Bu Gizlilik Politikası, Site ’deki kişisel verilerinizin toplanma, saklanma ve kullanma şekillerimizi genel
olarak anlatmaktadır. Bu Gizlilik Politikasının yanı sıra, kişisel verilerinizin işlendiği her bir süreç için
ayrıca hazırladığımız bilgilendirme/aydınlatma metinlerini de okumanızı tavsiye ederiz. Bu Gizlilik
Politikasında herhangi bir değişiklik olması halinde, bu sayfada güncelleyerek sizleri haberdar
edeceğiz. Bu Gizlilik Politikası, ana sayfamızda yer almaktadır. Kişisel verilerinizin istendiği her sayfada
ise, ilgili bilgilendirme/aydınlatma metinleri bulunmaktadır.
"Kişisel veri/ler" terimi, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Kanun'a uygun olarak veri sorumlusu olan DNC PHARMA tarafından aşağıdaki
amaçlar ve hukuki gerekçeler doğrultusunda işlenmektedir.

Hukuki Gerekçe İşleme Amaçları
Veri sorumlusunun haklı çıkarlarına aykırı olmamak şartıyla, veri işlemenin gerekli olduğu durumlar

İnternet sitemize/sitemizdeki bilgilere ulaşmanızı sağlamak,
İnternet sitemizi nasıl kullandığınız ve etkileşim kurduğunuz konusunda bilgi toplamak; böylece
kullanıcı deneyimini, site içeriğini ve performansını artırmak ve geliştirmek,
Bir hakkın kurulması, kullanılması veya savunulması için veri işlemenin zorunlu olduğu durumlar
İnternet sitesine erişim ve kullanım sırasında şüpheli/hukuka aykırı faaliyetleri belirlemek; bu
kapsamda Şirketimizin haklarını korumak,
Muhtemel bir anlaşmazlık halinde haklarımızı savunmak ve kullanmak, hukuki işlemleri yürütmek.
Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için kişisel verilerin işlenmesi

Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden istediği veya bu kurumlara bildirmemiz gereken
durumlarda, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek (örneğin, hukuka aykırı faaliyet şüphesi taşıyan
bir işlemle ilgili bir kamu kurumunun istediği bilgilerin paylaşılması).

2. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı
Kişisel verileriniz, “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri” bölümünde belirttiğimiz
amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde hizmet sağlayıcılarımızla paylaşılabilecektir. Verileriniz, yasal
bir zorunluluk olması durumunda (örneğin bir anlaşmazlık sonucu yargı makamları ile iletişim), yetkili
kurum ve kuruluşlara da sunulabilecektir. Kişisel verilerinizin üçüncü taraflarla paylaşımı Kanun’un 8.
ve 9. maddelerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikasında açıklananlar haricindeki üçüncü şahıslara aktarılmayacak,
duyurulmayacak ya da başka bir yolla ifşa edilmeyecektir.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Sitemiz üzerinden elektronik yolla topladığımız kişisel verileriniz, Gizlilik Politikası’nın 1. maddesinde
belirtilen amaçlara ve kişisel veri işleme koşullarına uygun olarak işlenmektedir. Verilerinizin
toplanmasının hukuki dayanakları, veri işlemenin meşru menfaatlerimize uygun olması, bir hakkın
kurulması, kullanılması veya savunulması için veri işlemenin gerekli olması ve hukuki
yükümlülüklerimizi yerine getirmek için veri işlemenin zorunlu olmasıdır.

Bu sitede “Çerez” adı verilen küçük metin dosyaları kullanılmaktadır. Çerezler, tarayıcınız vasıtasıyla
sabit diskinize kaydedilir. Sitemizi tekrar ziyaret ettiğinizde (çerezin süresine bağlı olarak) tarayıcınız
bize (örneğin dil seçiminiz veya internet sitesi ayarlarınız gibi) kaydedilen bilgileri geri gönderecektir.
Çerez kullanımımızla ilgili ayrıntılı bilgiyi Çerez Politikası’nda bulabilirsiniz.

4. Veri Sahibi İlgili Kişilerin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kanun’un 11. maddesine göre, kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki hakları kullanabilirsiniz:

Kişisel verilerinizin varlığını ve içeriğini öğrenme,
Kişisel verilerinizin işlendiği amaçları ve bunların uygunluğunu sorgulama,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı alıcıları bilme,
Kişisel verilerinizin hatalı veya eksik işlenmiş olması durumunda bunların düzelttirilmesini ve bu
konuda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı alıcılara duyurulmasını talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenmesine gerekçe olan sebeplerin sona ermesi halinde kişisel verilerinizin
silinmesini veya yok edilmesini ve bu hususta yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı alıcılara
bildirilmesini isteme,

Kişisel verilerinizin otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilerek aleyhinize bir sonuç doğması halinde
buna karşı çıkma,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesinden kaynaklanan zararlarınızın tazmin edilmesini
isteme.
Veri sahibi ilgili kişiler, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarını kullanmak için, sistemlerimizde
kayıtlı e-posta adresleri ile kişisel verilerin korunması www.DNCPHARMA.com adresine
başvurabilirler. Veri sahibi ilgili kişiler, ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında
Tebliğ’de yer alan diğer yöntemleri de kullanarak başvuruda bulunabilirler. DNC PHARMA, gelen
başvuruları 30 (otuz) gün içinde inceleyerek sonuçlandıracaktır.

5. Güvenlik ve Gizlilik
Kişisel verilerinizin korunması ve gizliliği bizim için çok önemlidir. Bu nedenle, güvenli veri ağlarını ve
sektörde kabul görmüş güvenlik duvarı ve veri koruma sistemlerini kullanarak verilerinizi güvence
altına alıyoruz. Kişisel verilerinizin işlenmesi esnasında, bilgilerinizin kaybolmasına, kötü amaçlı
kullanılmasına, ifşa edilmesine, değiştirilmesine, imha edilmesine; bu bilgilere yetkisiz erişimi
engelleyecek şekilde makul tedbirler uyguluyoruz. Fakat DNC PHARMA, kişisel verileri korumak için
belirlenmiş prosedür ve standartlara uygun olarak makul tedbirler almakta ve bu tedbirleri teknolojik
gelişmelere göre güncellemekte olmasına rağmen internet ortamındaki güvenlik önlemlerini aşmak
ya da bu verilere zarar vermek isteyen kişilere karşı kesin bir güvenlik garantisi sunamamaktadır.

6. Diğer Sitelere İlişkin Linkler
Bu siteye özel olan Gizlilik Politikası, DNC PHARMA 'nın sahip olmadığı diğer internet siteleri için
uygulanmaz. Bununla birlikte, internet sitemizde ziyaretçi/kullanıcıların faydalanabileceğini
düşündüğümüz başka internet sitelerine yönlendiren linkler yer alabilir. Link verdiğimiz sitelerin
güvenilir internet siteleri olmasına özen gösteriyoruz. Fakat, bu durum link verdiğimiz internet
sitelerinin güvenli olduğunu veya gizlilik standartlarına uyduğunu taahhüt ettiğimiz ya da bu sitedeki
Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarının o sitelerde de geçerli olduğu anlamına gelmez. Bu yüzden
link verdiğimiz internet sitelerinin güvenliği ve içeriği konusunda ziyaretçi/kullanıcılarına herhangi bir
garanti sunmuyoruz. Bu sebeple, bu internet sitesinden başka bir sayfaya girdiğinizde, kişisel
tanımlayıcı bilgilerinizi paylaşmadan önce, ilgili sitenin gizlilik politikasını okumanızı öneriyoruz.

7. Çocukların Erişimi Hakkında
Bu site, 18 yaşından küçük çocuklar ve bireyler için uygun değildir. Çocukların gizliliğine saygı
duyduğumuz için, 18 yaşından küçük bireylerin bilgilerini, yasal velilerinin yazılı izni olmadan hiçbir
amaçla toplamıyor ve kullanmıyoruz. Yasal veliler, çocuklarının verdiği bilgileri gözden geçirme
ve/veya silme talebinde bulunabilirler.

Ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgiler konusunda çocuklarıyla iletişim
kurmalarını öneriyoruz.

8. İrtibat

Herhangi bir sorun, soru veya fikriniz varsa, lütfen aşağıdaki kanallardan biri üzerinden bizimle
iletişime geçiniz:

Veri Sorumlusu
DNC PHARMA Türk Kimya San. Ltd. Şti.

DNC Pharma İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Küçük Çamlıca, Şekerkaya Sk. Atlas Villaları no 20A, 34696 Üsküdar/İstanbul

Telefon : +90 (216) 639 01 32 - 33
Fax : +90 (216) 639 01 34

9. Gizlilik Politikası’nda Değişiklikler
Bu “Gizlilik Politikası”, veri koruma ile ilgili hizmetlerimizde meydana gelebilecek değişiklikleri
bildirmek, yeni hizmetler sunmak ve yasal zorunlulukları yerine getirmek için, gerekli görüldüğünde
güncellenebilir.
Son Güncellenme Tarihi: 22/01/2024

Kullanım Koşulları
Bu internet sitesindeki bilgileri okumadan önce, lütfen aşağıdaki kullanım şartlarını dikkatlice gözden
geçiriniz.
Bu internet sitesini (“Site”) kullanarak, aşağıda belirtilen kullanım şartlarını kabul etmiş olursunuz.

Bu internet sitesine hoşgeldiniz. Bu internet sitesi DNC Pharma İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
(“DNC PHARMA”) tarafından hazırlanmıştır.

Bu sitedeki bilgiler, sadece genel bir eğitim amaçlıdır. Bu nedenle, bu bilgiler ürünlerimiz, tıp, sağlık
veya hastalıklar hakkında bir öneri niteliği taşımaz. Ayrıca, buradaki bilgiler tıbbi teşhis veya tedavi
için bir öneri değildir ve doktorunuzun önerisinin yerini almaz. Herhangi bir ürün, hastalık veya sağlık
durumunuz hakkında veya herhangi bir yeni tedaviye başlamadan önce lütfen doktorunuza danışınız.

Bu internet sitesi ve içeriği Türkiye Cumhuriyeti ’ndeki mevcut yasalara uygun olarak hazırlanmıştır.
İnternet sitesinin interaktif bilgi paylaşımı sağlayan soru ve yorum bölümleri; olası bir yan etki
bildirimi ve internet sitesi sahibi olarak yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için DNC PHARMA
’nın bu konuda yetkilendirdiği hizmet sağlayıcılar tarafından düzenli olarak incelenecek ve ilgili

yasalar ve DNC PHARMA prosedürleri doğrultusunda gerekli bildirimler yapılacaktır.
Ziyaretçi/kullanıcılar bu yazışma ve bilgi paylaşımlarının bu şekilde incelendiğinin farkındadır.
İşbu Kullanım Koşulları (“Koşullar”), DNC PHARMA ’nın işbu Koşullara yönlendirdiği ilgili tüm internet
siteleri için geçerlidir.

1. Kabul
Bu web sitesine erişerek, bu Koşullar'da belirtilen şartlara uyacağınızı ve bu şartları kabul ettiğinizi
beyan etmiş olursunuz. Bu Koşullar'ı onaylamıyorsanız, lütfen web sitesini kullanmayınız. Ayrıca, bu
Koşullar'ı onaylayarak, yasal olarak yetişkin olduğunuzu, yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapma
hakkına sahip olduğunuzu ve bu Koşullar'da yer alan her türlü koşul, yükümlülük, beyan, temsil ve
taahhüdün altına girebileceğinizi, bu Koşullar kapsamında değerlendirilebileceğinizi ve bu koşullara
uyabileceğinizi de ifade etmiş olursunuz.

DNC PHARMA, bu koşulları ve web sitesinde yer alan diğer tüm bilgi ve metinleri, zaman zaman ve
ihtiyaç duyduğu takdirde önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanım
Koşulları'nın güncel haline web sitemizdeki link aracılığıyla her zaman ulaşabilirsiniz. Güncel Koşullar,
web sitesinde yayınlandığı anda yürürlüğe girecek ve web sitesinin kullanımı o andan itibaren Güncel
Koşullar'a tabi olacaktır. Bu web sitesine giriş yapmanız, bu Kullanım Koşulları'nı ve Kullanım
Koşulları'nda herhangi bir zamanda yapılacak olan değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.

2. Kapsam
Bu internet sitesinde sunulan tüm bilgi, belge, materyal ve diğer içerikler DNC PHARMA'nın
mülkiyetindedir. Bunlar yalnızca Türkiye'de ikamet eden ziyaretçi/kullanıcılara hitap etmektedir. Bu
internet sitesi sadece Türkiye sınırları içinde kullanılmak üzere DNC PHARMA tarafından Türkiye'de
denetlenmekte, işletilmekte ve güncellenmektedir. Türkiye dışındaki herhangi bir yer için bu sitedeki
bilgilerin doğruluğu asla garanti edilmemektedir. Bu internet sitesine Türkiye Cumhuriyeti sınırları
dışından herhangi bir yerden ulaşılması veya böyle bir yerden içeriğin aktarılması durumunda
uyulması gereken yasalar ziyaretçi/kullanıcılar tarafından doğrulanmalıdır. Bu şekilde kullanımın
ziyaretçi/kullanıcıların kendi inisiyatifleri dahilinde yapıldığı ve uygulanacak ulusal yasalar sonucunda
ortaya çıkabilecek sorumluluğun tamamen ziyaretçi/kullanıcıların kendilerine ait olduğu
ziyaretçi/kullanıcılar tarafından kabul edilmektedir.

İnternet sitesinde paylaşılan bilgiler, fikirler veya uygulamalar, yeni bilimsel gelişmelere göre
değişiklik gösterebilir. Buradaki sayfalar en güncel uygulamaları ya da görüşleri yansıtmayabilir.

DNC PHARMA ya da hizmet sağlayıcılar, bu internet sitesine ulaşmanız veya bu internet sitesinde
bulunan herhangi bir bilgi, içerik ve diğer unsurlar ile bu internet sitesinde bulunan linkleri
kullanmanızdan ya da internet sitesine herhangi bir sebeple ulaşamamanızdan dolayı doğrudan ya da
dolaylı olarak oluşabilecek her türlü zarardan hiçbir şart altında sorumlu değildir. Ayrıca, işbu internet
sitesi ve burada verilen linklerde bulunan ve indirmenize izin verilen herhangi bir içeriği indirmeniz
sonucunda bilgisayarınıza ve diğer cihazlarınıza bulaşabilecek virüslerden ya da oluşabilecek
zararlardan DNC PHARMA sorumlu değildir.

Bu internet sitesinde yer alan bilgilere erişim ve bu bilgileri kullanım, Kullanım Koşullarına ve
yürürlükte bulunan mevzuata tabidir. Kullanım Koşullarında belirtilen maddeler ve hükümlerin
yürürlükteki veya yürürlüğe girecek olan yasalara göre yasadışı, geçersiz veya hükümsüz olduğu
belirlenirse; yasadışı, geçersiz veya hükümsüz olduğu belirlenen maddeler, yürürlükte bulunan diğer
maddelerin ya da hükümlerin geçerliliğini etkilemeden, bunlardan ayrı olarak değerlendirilecektir.

3. Sorumluluk
Bu internet sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, ziyaretçi/kullanıcı aşağıdaki hususları kabul etmiş sayılır:
Ziyaretçi/kullanıcı, internet sitesine girdiği bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve siteyi kullanırken
karşılaşabileceği riskleri üstlendiğini beyan eder. Ziyaretçi/kullanıcı, bu internet sitesinde yer alan
veya yer alabilecek herhangi bir içeriğin, başta hakaret, müstehcenlik, yasa dışılık, iftira, küçümseme
ve tehdit olmak üzere, üçüncü kişilerin haklarına veya yasalara aykırı olmaması, suç teşkil etmemesi,
hukuki sorumluluk doğurmaması gerektiğini bilir ve buna uygun davranır. Ayrıca ziyaretçi/kullanıcı, bu
internet sitesinin normal çalışmasını veya diğer ziyaretçi/kullanıcıların siteyi kullanmasını veya
faydalanmasını engelleyecek, bozacak, aksatacak veya müdahale edecek herhangi bir eylemde
bulunmayacağını, virüs veya zararlı spamlar içeren veya yaratan herhangi bir materyal veya mesaj
göndermeyeceğini veya diğer kullanıcılara e-mail veya spam göndereceğini taahhüt eder. Bu
taahhütlere aykırı davranışların tespiti halinde DNC PHARMA, ilgili içeriği siteden çıkarma ve/veya
ilgili ziyaretçi/kullanıcıya siteye erişim yasağı getirme hakkını saklı tutar. Bu hak DNC PHARMA için bir
yükümlülük değildir; DNC PHARMA bu hakkı kullanmamış olsa bile, daha sonra kullanamayacağı veya
ilgili içerikten sorumlu olduğu anlamına gelmez. Bu tür içeriklerden kaynaklanan tüm hukuki, idari ve
cezai sorumluluklar içeriği gönderen/yayınlayan kişi veya kişilere aittir. Bu bağlamda DNC PHARMA
’nın bu tür içeriklerden dolayı herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü yoktur.
Bu internet sitesine ziyaretçiler/kullanıcılar tarafından eklenen bilgi, belge, makale ve diğer
materyal/içeriklerin niteliği ve amacı ne olursa olsun gizli sayılmayacak ve DNC PHARMA bu
materyal/içerikleri istediği şekilde, sınırlama olmaksızın, kullanma, açıklama, çoğaltma, yayınlama ve
çevirme hakkına sahip olacaktır. DNC PHARMA, bu internet sitesine sunulan materyal/içerikleri
bildirim yapmadan kaldırabilir veya silebilir. Bu internet sitesinde ziyaretçiler/kullanıcılar tarafından
üçüncü kişilere ait bilgi, belge ve veri gibi içeriklerin hukuka aykırı veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal
edici olması halinde DNC PHARMA sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda 5651 sayılı "İnternet
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanun" gereğince DNC PHARMA yer sağlayıcı olarak yükümlülüklerini yerine getirecektir.
Ziyaretçiler/kullanıcılar tarafından sağlanan içerikler, içeriği sağlayan kişi tarafından silinmediği sürece
DNC PHARMA istediği zaman bu içerikleri internet sitesinden kaldırma hakkını saklı tutar. Bu
bağlamda, yasal merciler ve kamu kurumları tarafından DNC PHARMA 'dan istenen bilgiler
verilebilecek ve gerekli önlemler alınabilecektir.

DNC PHARMA bu sitede bulunan bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği veya faydası konusunda herhangi bir
garanti vermez. Bu sitede yer alan bilgileri kullanarak hareket etmeniz sonucunda ortaya çıkabilecek
zararlardan DNC PHARMA sorumlu değildir. Bu sitede yer alan bilgilerin kullanımıyla ilgili riskleri
değerlendirmek ve tüm riskleri göz önünde bulundurmak sizin sorumluluğunuzdadır.
Bu sitedeki herhangi bir içeriğe dayanarak veya bunu kullanarak ortaya çıkan doğrudan veya dolaylı
zararlar, kâr kayıpları, veri kayıpları gibi sonuçlardan DNC PHARMA sorumlu tutulamaz.

BU İNTERNET SİTESİ’NDEKİ TÜM BİLGİLER, "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR VE HERHANGİ BİR TEMİNAT,
GARANTİ VEYA TAAHHÜT İÇERMEZ. DNC PHARMA, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA
UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME GİBİ ZIMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE, YASALARIN İZİN
VERDİĞİ ÖLÇÜDE, AÇIK, ZIMNİ, YASAL VEYA BAŞKA HER TÜRLÜ TEMİNAT, GARANTİ VEYA
TAAHHÜTLERDEN AÇIK BİR ŞEKİLDE VAZGEÇER.

4. Siteye Erişim ve Kullanım
Siteye erişim ve kullanım ile ilgili olarak aşağıdaki eylemler yasaklanmıştır:
Siteyi haksız, yasadışı veya kötü niyetli bir amaçla kullanmak.
Siteyi kullanma yetkinizi kaybetmenize rağmen siteye girmeye devam etmek.
Siteye izinsiz olarak girmeye veya giriş yapmaya çalışmak.
Site için güvenlik testleri yapmak veya siteyi güvenliksiz hale getirmek.
Siteyi veya siteyi çalıştıran sunucu ve ağları bozmak, zarar vermek veya kesintiye uğratmak veya bu
sunucu ve ağların kurallarına uymamak.
Başka bir kişinin siteye erişimini veya kullanımını engellemek veya zorlaştırmak.
Sitenin herhangi bir kısmını DNC PHARMA'nın izni olmadan kopyalamak, değiştirmek, uyarlamak,
başka bir esere dönüştürmek, satmak, kiralamak, ödünç vermek veya başka türlü dağıtmak.
Sitenin herhangi bir kısmını tersine çevirmek, kaynak kodunu elde etmek veya parçalara ayırmak.
Herhangi bir telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet haklarını ihlal etmek.
Siteyle rekabet eden veya benzer bir amaç için siteyi veya sitenin içeriklerini kullanmak.
Siteyi kullanmak için gerekli olan tüm donanım, telekomünikasyon ve diğer hizmetlerin sağlanması,
bakımı ve ödenmesi Kullanıcılara aittir.

5. Kayıt ve Gizlilik
Kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve korunması ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen internet
sitemizde paylaştığınız kişisel bilgilerinizin bulunduğu yerlerdeki ilgili aydınlatma metinlerine bakınız.
Site üzerinden farklı alanlarda kişisel verileriniz işlenmektedir.

6. Diğer İnternet Sitelerine Verilen Linkler
Bu internet sitesi, başka internet sitelerine bağlantılar sağlayabilmektedir. Bu bağlantılar, DNC
PHARMA tarafından değil, üçüncü kişiler tarafından oluşturulmuştur. DNC PHARMA, bağlantı verilen
internet sitelerinin içeriğinden mesul değildir ve bunların doğru, kaliteli veya güncel olup olmadığını
denetleme yükümlülüğü yoktur. DNC PHARMA, bu bilgi veya internet sitesi içeriğinde bulunan
bilgilerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olmasından veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden içerikten
kaynaklanabilecek her türlü hukuki, cezai veya bedensel zararlardan sorumlu tutulamaz.
Ziyaretçi/kullanıcılar, bu sitelere erişirken olası riskleri kendileri kabul etmiş sayılırlar.

7. Fikri Mülkiyet Hakları
Bu web sitesi ve içindeki tüm sayfalar ile bu web uygulaması programı ve içerdiği tüm görsel eserler,
tasarımlar, arayüzler, kullanıcı kontrolleri, süreçler, programlar ve yazılım bileşenleri, aksi açıkça ifade
edilmediği sürece DNC PHARMA ’nın ve/veya bağlı olduğu şirketlerin mülkiyetindedir.

Bu web uygulaması içindeki görsel eserler, tasarımlar, arayüzler, kullanıcı kontrolleri, süreçler,
programlar ve yazılım bileşenleri ile DNC PHARMA ’nın tescilli veya tescilsiz tüm markalar, ticaret
unvanları, logolar ve hizmet markaları, kısmen veya tamamen DNC PHARMA ’nın yazılı izni olmadan
hiçbir biçimde, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz, aktarılamaz, içeriği
değiştirilemez, şekiller metnin kendisi olmadan kullanılamaz veya başka herhangi bir biçimde ticari
amaçla kullanılamaz. DNC PHARMA ’nın yazılı izni olmadan, bu web sitesinde bulunan her türlü eserin
kişisel amaç dışında üretimi, değiştirilmesi, dağıtılması, iletilmesi, yeniden yayınlanması, sergilenmesi
veya gösterilmesi kesinlikle yasaklanmıştır.

Aksi açıkça belirtilmediği durumlarda web sitesi içeriğinde yer alan hiçbir unsur DNC PHARMA ’nın ya
da üçüncü bir tarafın herhangi bir patent, marka, telif hakkı ya da başka bir mülkiyet hakkı
kapsamında herhangi bir lisans ya da hakkın ima yoluyla devredilmesi ya da bu yönde izin verilmesi ya
da herhangi bir lisans ya da hak tanınması anlamına gelmez. Zımnen bile olsa DNC PHARMA ’nın ya da
ticari marka sahibinin açık yazılı izni olmadan, gerçek veya tüzel kişilerin bu ticari markaların hak
sahibi olduğu şeklinde yorumlanamaz. Yukarıda sayılan ancak bunlarla sınırlı olmayan, herhangi bir
biçimde fikri mülkiyet hakkı sahibinin izni olmadan bu haklara ilişkin unsurların kullanılması hak
ihlalidir ve bu tür fikri mülkiyet haklarının ihlali hem hukuki hem cezai sonuçlara yol açar. DNC
PHARMA web sitesinin ve içindeki fikri mülkiyet haklarına sahip olan bilgilerin korunması için gerekli
yasal ve cezai işlemleri yapma hakkı saklıdır.

Web sitesine giren kişilerin gönderdiği/yayınladığı herhangi bir içerik, gizli değildir. Bu web sitesinde,
üçüncü kişilerin gizlilik haklarını ihlal eden, ilgili hak sahiplerinin yazılı izni olmadan telif hakkı, marka
hakkı veya başka bir kayıtlı hakla korunan, virüs, hata veya başka bir zararlı unsur içeren veya yasalara
aykırı olan bilgi veya başka bir içeriğin paylaşılması, gönderilmesi yasaktır. Bu web sitesine girmek ve
herhangi bir bilgi yüklemek/yayınlamakla, telif hakkı, marka hakkı veya kayıtlı bir hakkın ihlali
nedeniyle oluşan zararlardan, ilgili ziyaretçi/kullanıcı tek başına sorumlu olacaktır.

8. Bilgilerin Doğruluğuna İlişkin Sorumluluk
Bu internet sitesi, DNC PHARMA tarafından iç ve dış kaynaklardan elde edilen en doğru bilgilere
dayanarak profesyonel bir özenle hazırlanmıştır. Sitedeki bilgilerin doğru ve güvenilir olmalarını
sağlamak için DNC PHARMA, siteyi zaman zaman güncelleme ve geliştirme konusunda makul düzeyde
tedbirler almaktadır. Ancak DNC PHARMA, bu bilgilerin belirli bir amaç için uygunluk veya üçüncü
kişilerin mülkiyet haklarının ihlal edilmemesi, bu internet sitesindeki bilgilerin doğruluk, içerik,
tamamlık, güvenilirlik, uygulanabilirlik, güncellik veya yasallık açısından herhangi bir açık veya zımni
garanti taşımadığını belirtmektedir. Sitedeki bilgiler yayınlandıkları tarihlerde güncel ve doğru olsa da,
daha sonra bu özelliklerini yitirmiş olabilirler. Bu nedenle, bu siteden aldığınız bilgileri herhangi bir
şekilde kullanmadan önce doğruluklarını kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Bu web sitesinde sunulan öneriler, sizin bu öneriyi (özellikle bizim teknik şartname ve güvenlik veri
formlarımızı) veya ilgili ürünün ihtiyaç ve amaçlarınıza uygun olup olmadığını araştırmanızı
engellemez. Ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili herhangi bir sorunuz veya yönlendirmeye
ihtiyacınız olursa, lütfen bize doğrudan ulaşın. Bu web sitesini ziyaret eden/kullananlar, siteye giriş
yaparak bu girişten kaynaklanan riskleri kendileri üstlendiklerini kabul ederler. DNC PHARMA veya bu
sitenin hazırlanması, iletilmesi, yayınlanmasına katkıda bulunan herhangi bir üçüncü taraf, bu web
sitesinde yer alan bilgilere erişim veya erişememe, bu bilgileri kullanım veya kullanamama veya bu
bilgilere güvenme sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir zarar veya ziyan nedeniyle hiçbir
sorumluluk taşımaz.

9. Kullanım Koşullarına Aykırılık ve Sonuçları
DNC PHARMA, bu internet sitesinin kullanımına ilişkin kuralları ihlal etmeniz halinde, size bu siteye
erişimi durdurma hakkını saklı tutar.
Bu siteye ilişkin Kullanım Koşulları veya diğer politikaları uymamanız nedeniyle üçüncü kişilerin zarara
uğraması durumunda, DNC PHARMA 'nın bu zararlardan doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmesi
halinde, DNC PHARMA 'ya karşı sorumlu olacağınızı ve DNC PHARMA 'ya yöneltilmesi muhtemel tüm
talepleri karşılayacağınızı kabul edersiniz. Bu siteden veya Kullanım Koşullarından kaynaklanabilecek
bir anlaşmazlık olması halinde, taraflar arasında iyi niyet çerçevesinde görüşmeler yapılacaktır.
Anlaşmazlığın müzakere yoluyla çözülememesi durumunda, anlaşmazlık İstanbul Merkez
Mahkemelerinin yetkisine tabi olacaktır. Ziyaretçi/kullanıcılara yapılacak tüm bildirimler, DNC
PHARMA 'nın kayıtlarındaki e-posta adresleri aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Yasal Uyarı
DNC PHARMA tarafından oluşturulan www.regunecol.com.tr internet sitesinin içeriği sadece kişisel
ve ticari olmayan amaçlar için sunulmuştur. Bu nedenle, site içeriğinde yer alan bilgilerin izinsiz olarak
değiştirilmesi, çoğaltılması veya başka bir amaçla kullanılması yasaklanmıştır.

Site içeriğinin güncel, doğru veya uygun olduğuna dair herhangi bir garanti, beyan veya taahhüt
vermemekteyiz. Internet sitemizde yer alan bilgi, makale, yayın, soru, cevap ve diğer belge ve
materyallerin sorumluluğu bunları hazırlayan kişilere aittir. DNC PHARMA bu belge ve materyallerle
ilgili olarak hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Internet sitemizden elde ettiğiniz veya indirdiğiniz
bilgileri kendi riskiniz altında ve tüm sorumluluğun size ait olduğunu kabul ederek kullanabilirsiniz. Bu
internet sitesindeki hiçbir ifade, tıbbi veya başka bir konuda bir öneri veya tavsiye niteliği
taşımamaktadır; bu yüzden ziyaretçi/kullanıcılar bu internet sitesindeki içeriğe dayanarak hareket
etmemelidir. Böyle bir davranıştan kaynaklanan sonuçlardan hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz.
Bu internet sitesindeki bilgi ve veriler yasalara uygun olup, bu site aracılığıyla yasa dışı bir faaliyette
bulunulması mümkün değildir.

1. Kullanıcı Tarafından Verilen Bilgileri Kullanma Hakkı
Bu internet sitesine herhangi bir amaçla, niteliği ve amacı ne olursa olsun, herhangi bir materyal
gönderdiğinizde, Kullanım Koşulları Sözleşmesi’ndeki hükümlere uygun olarak, (i) bu materyalin gizli
olmadığını ve (ii) DNC PHARMA veya grup şirketlerinin bu materyallerin tamamını veya bir kısmını
herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanma, açıklama, çoğaltma, kamuya gösterme ve tercüme etme

hakkına sahip olduğunu dünya çapında, süresiz, telifsiz ve münhasır olmayan bir şekilde verdiğinizi
kabul etmiş sayılırsınız. Bu internet sitesine gönderdiğiniz materyalleri önceden size haber vermeden
kaldırma veya silme hakkımız vardır. Internet sitesindeki bilgi ve verilerin kanuna aykırı olması veya
üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesi halinde DNC PHARMA hiçbir sorumluluk taşımaz.

2. Üçüncü Şahıs İnternet Siteleri ve İçeriği
Bu internet sitesine herhangi bir amaçla, niteliği ve amacı ne olursa olsun, herhangi bir materyal
gönderdiğinizde, (i) bu materyalin gizli olmadığını ve (ii) DNC PHARMA veya grup şirketlerinin bu
materyallerin tamamını veya bir kısmını herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanma, açıklama,
çoğaltma, kamuya gösterme ve tercüme etme hakkına sahip olduğunu dünya çapında, süresiz, telifsiz
ve münhasır olmayan bir şekilde verdiğinizi kabul etmiş sayılırsınız. Bu internet sitesine gönderdiğiniz
materyalleri önceden size haber vermeden kaldırma veya silme hakkımız bulunmaktadır. Internet
sitesindeki bilgi ve verilerin kanuna aykırı olması veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesi halinde
DNC PHARMA hiçbir sorumluluk taşımamaktadır.

3. İndirilen Yazılımlar
Bu internet sitesine herhangi bir amaçla, niteliği ve amacı ne olursa olsun, herhangi bir materyal
gönderdiğinizde, (i) bu materyalin gizli olmadığını ve (ii) DNC PHARMA veya bağlı şirketlerine bu
materyallerin tamamını veya bir kısmını, herhangi bir kısıtlama olmaksızın, kullanma, açıklama,
çoğaltma, yayınlama ve tercüme etme hakkını dünya çapında, süresiz, bedelsiz ve münhasır olmayan
bir şekilde verdiğinizi kabul etmiş sayılırsınız. Bu internet sitesine gönderdiğiniz materyalleri önceden
size haber vermeden kaldırma veya silme hakkımız saklıdır. Internet sitesindeki bilgi ve verilerin
kanuna aykırı olması veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesi halinde DNC PHARMA hiçbir
sorumluluk taşımaz.

4. İnternet Sitesindeki Değişiklikler
Bu internet sitesine herhangi bir amaçla herhangi bir materyal gönderdiğinizde, Kullanım Koşulları
Sözleşmesi'nde belirtilen şartlara uygun olarak, (i) bu materyalin gizli olmadığını ve (ii) DNC PHARMA
veya bağlı ortaklıklarına bu materyallerin tamamını veya bir kısmını kısıtlama olmaksızın kullanma,
açıklama, çoğaltma, yayınlama ve tercüme etme hakkını dünya çapında, süresiz, bedelsiz ve münhasır
olmayan bir şekilde verdiğinizi kabul etmiş sayılırsınız. Bu internet sitesine gönderdiğiniz materyalleri
önceden size haber vermeden kaldırma veya silme hakkımız bulunmaktadır. Internet sitesindeki bilgi
ve verilerin kanuna aykırı olması veya üçüncü